«Δεν μπορώ να βρω ησυχία

που την ψυχή μου κτήμα έχει!

Δεν μπορώ στην ηρεμία!!

Διαρκώς να προχωράω πρέπει!!!»

Karl Marx....

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2015

Better Skies _ Papercut


We all have our choices
To move or stay
We’ve got to find our way
No matter what they say
Maybe it’s the wrong path
I know, it’s hard
But we’ll take it anyway
There’ll never be an easy way
It’s high time we moved to better skies
It’s time for us to realize
If destiny allows us
the chance to choose
There’s so much to win,
so little to lose
Blue skies are calling
Don’t be afraid
That every road you take
Will lead you to another mistake
Storms will be breaking
But we’ll find a way
To that place that we call home
It’s you and me alone
Over salted sea and flower fields
It’s high time we moved to better skies
It’s time for us to realize
If destiny allows us
the chance to choose
There’s so much to win,
so little to lose
Let the wind blow your fears away,
Away, far away
It’s high time we moved to better skies
It’s time for us to realize
If destiny allows us
the chance to choose
There’s so much to win,
so little to lose


1 σχόλιο:

serendipity είπε...

https://www.youtube.com/watch?v=kIuRU2JSjLw